تبلیغات
تور مجازی - تصاویر پاناروما اردوگاه رامسر -سری3

تصاویر پاناروما اردوگاه رامسر -سری3

1392/09/2 15:09نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پاناروما اردوگاه رامسر -سری3

نمای شمالی میدان محسنی

نمای پشتی محل استقرار ستاد اجرایی اردو

راهرو جنوبی - طبقه اول

خوابگاه دانش آموزی - اتاق های طبقه اول - جنوبی

راهرو جنوبی - طبقه دوم

سرویس های بهداشتی

خوابگاه دانش آموزی - اتاق های طبقه دوم - جنوبی

ورودی خوابگاه دانش آموزی

سالن ورودی خوابگاه دانش آموزی

راهرو میانی خوابگاه دانش آموزی - طبقه اول

 

 

 

 

برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، پاناروما ، عکاسی پاناروما ، عکس 360 درجه ، پانارومای 360 درجه ، تصاویر پاناروما ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 15:10