تبلیغات
تور مجازی - مطالب تورمجازی اماکن ورزشی

تور مجازی باشگاه بیلیارد کیوان

1392/12/7 13:02نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تور مجازی باشگاه بیلیارد کیوان-نمای1

تور مجازی باشگاه بیلیارد کیوان


تور مجازی باشگاه بیلیارد کیوان-نمای3 تور مجازی باشگاه بیلیارد کیوان-نمای3

تور مجازی باشگاه بیلیارد کیوان


تور مجازی باشگاه بیلیارد کیوان-نمای2 تور مجازی باشگاه بیلیارد کیوان-نمای2

تور مجازی باشگاه بیلیارد کیوان


تور مجازی باشگاه بیلیارد کیوان-نمای1 تور مجازی باشگاه بیلیارد کیوان-نمای1

تور مجازی باشگاه بیلیارد کیوان


برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، پانوراما ، عکاسی پانوراما ، عکس 360 درجه ، پانورامای 360 درجه ، تصاویر پانوراما ،
آخرین ویرایش: 1392/12/7 13:04

 

تورمجازی استخر دانشگاه شریف

1392/12/7 12:58نویسنده : تور مجازی نمای360

 
تورمجازی استخر دانشگاه شریف-نمای6 تورمجازی استخر دانشگاه شریف-نمای6

تورمجازی استخر دانشگاه شریف


تورمجازی استخر دانشگاه شریف-نمای5 تورمجازی استخر دانشگاه شریف-نمای5

تورمجازی استخر دانشگاه شریف


تورمجازی استخر دانشگاه شریف-نمای6

تورمجازی استخر دانشگاه شریف


تورمجازی استخر دانشگاه شریف-نمای4 تورمجازی استخر دانشگاه شریف-نمای4

تورمجازی استخر دانشگاه شریف


تورمجازی استخر دانشگاه شریف-نمای3 تورمجازی استخر دانشگاه شریف-نمای3

تورمجازی استخر دانشگاه شریف


تورمجازی استخر دانشگاه شریف-نمای2 تورمجازی استخر دانشگاه شریف-نمای2

تورمجازی استخر دانشگاه شریف


تورمجازی استخر دانشگاه شریف-نمای1 تورمجازی استخر دانشگاه شریف-نمای1

تورمجازی استخر دانشگاه شریف


برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، پانوراما ، عکاسی پانوراما ، عکس 360 درجه ، پانورامای 360 درجه ، تصاویر پانوراما ،
آخرین ویرایش: 1392/12/7 13:00

 

تصاویر پانوراما باشگاه بدنسازی یزدان راد

1392/09/2 15:40نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پانوراما باشگاه بدنسازی یزدان راد


نمای 1 باشگاه بدنسازی یزدان راد

نمای 2 باشگاه بدنسازی یزدان راد

نمای 3 باشگاه بدنسازی یزدان راد

 

 

 

برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، پاناروما ، عکاسی پاناروما ، عکس 360 درجه ، پانارومای 360 درجه ، تصاویر پاناروما ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 15:41

 

تصاویر پانوراما و little planet مجموعه ورزشی آزادی

1392/09/2 15:39نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پانوراما و little planet مجموعه ورزشی آزادی

تصاویر پانوراما و little planet مجموعه ورزشی آزادی

تصاویر پانوراما و little planet مجموعه ورزشی آزادی

تصاویر پانوراما و little planet مجموعه ورزشی آزادی

تصاویر پانوراما و little planet مجموعه ورزشی آزادی

تصاویر پانوراما و little planet مجموعه ورزشی آزادی

تصاویر پانوراما و little planet مجموعه ورزشی آزادی

تصاویر پانوراما و little planet مجموعه ورزشی آزادی

تصاویر پانوراما و little planet مجموعه ورزشی آزادی

تصاویر پانوراما و little planet مجموعه ورزشی آزادی

تصاویر پانوراما و little planet مجموعه ورزشی آزادی

تصاویر پانوراما و little planet مجموعه ورزشی آزادی

 

 

 

برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، پاناروما ، عکاسی پاناروما ، عکس 360 درجه ، پانارومای 360 درجه ، تصاویر پاناروما ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 15:40

 

تصاویر پانوراما و little planet باشگاه بدنسازی یزدان راد

1392/09/2 15:37نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پانوراما و little planet باشگاه بدنسازی یزدان راد

تصاویر پانوراما و little planet باشگاه بدنسازی یزدان راد

تصاویر پانوراما و little planet باشگاه بدنسازی یزدان راد

تصاویر پانوراما و little planet باشگاه بدنسازی یزدان راد

تصاویر پانوراما و little planet باشگاه بدنسازی یزدان راد

تصاویر پانوراما و little planet باشگاه بدنسازی یزدان راد

تصاویر پانوراما و little planet باشگاه بدنسازی یزدان راد

 

 برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، پاناروما ، عکاسی پاناروما ، عکس 360 درجه ، پانارومای 360 درجه ، تصاویر پاناروما ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 15:38

 

تصاویر پانوراما و little planet باشگاه بدنسازی

1392/08/30 14:36نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پانوراما و little planet باشگاه بدنسازی

تصاویر پانوراما و little planet باشگاه بدنسازی یزدان راد تصاویر پانوراما و little planet باشگاه بدنسازی یزدان راد

تصاویر پانوراما و little planet باشگاه بدنسازی یزدان راد


تصاویر پانوراما و little planet مجموعه ورزشی آزادی تصاویر پانوراما و little planet مجموعه ورزشی آزادی

تصاویر پانوراما و little planet مجموعه ورزشی آزادی


تصاویر پانوراما باشگاه بدنسازی یزدان راد تصاویر پانوراما باشگاه بدنسازی یزدان راد

برچسب ها: تورمجازی ، عکاسی پاناروما ، پاناروما ، پانارومای 360 درجه ، عکاسی 360 درجه ، تور مجازی ، تور مجازی گالری هنری ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 11:21

 

تور مجازی تله کابین رامسر-پینتبال

1392/07/30 13:50نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تور مجازی تله کابین رامسر-پینتبال

مجموعه ورزشی تفریحی تله کابین رامسر - پینتبال

تور مجازی تله کابین رامسر-پینتبال تور مجازی تله کابین رامسر-پینتبال

مجموعه ورزشی تفریحی تله کابین رامسر - پینتبال


تور مجازی تله کابین رامسر-پینتبال تور مجازی تله کابین رامسر-پینتبال

مجموعه ورزشی تفریحی تله کابین رامسر - پینتبال


تور مجازی تله کابین رامسر-پینتبال تور مجازی تله کابین رامسر-پینتبال

مجموعه ورزشی تفریحی تله کابین رامسر - پینتبال


 تور مجازی تله کابین رامسر-پینتبال

مجموعه ورزشی تفریحی تله کابین رامسر - پینتبال


تور مجازی تله کابین رامسر - پیست کارتینگ تور مجازی تله کابین رامسر - پیست کارتینگ

مجموعه ورزشی تفریحی تله کابین رامسر - پیست کارتینگ


تور مجازی تله کابین رامسر - پیست کارتینگ تور مجازی تله کابین رامسر - پیست کارتینگ

مجموعه ورزشی تفریحی تله کابین رامسر - پیست کارتینگ


تور مجازی تله کابین رامسر - پیست کارتینگ تور مجازی تله کابین رامسر - پیست کارتینگ

مجموعه ورزشی تفریحی تله کابین رامسر - پیست کارتینگ


تور مجازی تله کابین رامسر - پیست کارتینگ تور مجازی تله کابین رامسر - پیست کارتینگ

مجموعه ورزشی تفریحی تله کابین رامسر - پیست کارتینگ


تور مجازی تله کابین رامسر - پیست کارتینگ تور مجازی تله کابین رامسر - پیست کارتینگ

مجموعه ورزشی تفریحی تله کابین رامسر - پیست کارتینگ


تور مجازی تله کابین رامسر - پیست باگی تور مجازی تله کابین رامسر - پیست باگی

مجموعه ورزشی تفریحی تله کابین رامسر - پیست باگی


تور مجازی سالن فوتسال راهنمایی علامه طباطبایی واحد آبشناسان تور مجازی سالن فوتسال راهنمایی علامه طباطبایی واحد آبشناسان

سالن فوتسال راهنمایی پسرانه علامه طباطبایی واحد آبشناسانبرچسب ها: تور مجازی مراکز ورزشی ، تورمجازی مراکز ورزشی ، تور مجازی ، تورمجازی ، نمای 360 ، نمای360 ، نمای 360 درجه ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 11:54

 

تور مجازی نمای شرقی سالن پینگ پونگ اردوگاه چمران

1392/07/30 13:47نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تور مجازی نمای شرقی سالن پینگ پونگ اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی نمای شرقی سالن پینگ پونگ اردوگاه چمران

تور مجازی سالن بزرگ فوتسال - نمای شرقی اردوگاه چمران

 
تور مجازی سالن بزرگ فوتسال - نمای شرقی اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی سالن بزرگ فوتسال - نمای شرقی اردوگاه چمرانتور مجازی نمای جنوبی اردوگاه و زمین چمن اردوگاه چمران تور مجازی نمای جنوبی اردوگاه و زمین چمن اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی نمای جنوبی اردوگاه و زمین چمن اردوگاه چمران


تور مجازی نمای جنوبی سالن فوتسال ونمای شرقی سالن پینگ پونگ و بدن سازی اردوگاه چمران تور مجازی نمای جنوبی سالن فوتسال ونمای شرقی سالن پینگ پونگ و بدن سازی اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی نمای جنوبی سالن فوتسال ونمای شرقی سالن پینگ پونگ و بدن سازی اردوگاه چمران


تور مجازی ورودی شرقی سالن فوتسال و صخره نوردی و نمای غربی میدان باغانی اردوگاه چمران تور مجازی ورودی شرقی سالن فوتسال و صخره نوردی و نمای غربی میدان باغانی اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی ورودی شرقی سالن فوتسال و صخره نوردی و نمای غربی میدان باغانی اردوگاه چمران


تور مجازی استخر ورزشگاه آزادی نمای8 تور مجازی استخر ورزشگاه آزادی نمای8

نمای 360 درجه ی استخر قهرمانی ورزشگاه آزادی


تور مجازی استخر ورزشگاه آزادی نمای7 تور مجازی استخر ورزشگاه آزادی نمای7

نمای 360 درجه ی استخر قهرمانی ورزشگاه آزادی


تور مجازی استخر ورزشگاه آزادی نمای6 تور مجازی استخر ورزشگاه آزادی نمای6

نمای 360 درجه ی استخر قهرمانی ورزشگاه آزادی


تور مجازی استخر ورزشگاه آزادی نمای5 تور مجازی استخر ورزشگاه آزادی نمای5

نمای 360 درجه ی استخر قهرمانی ورزشگاه آزادی


تور مجازی استخر ورزشگاه آزادی نمای4 تور مجازی استخر ورزشگاه آزادی نمای4

نمای 360 درجه ی استخر قهرمانی ورزشگاه آزادی


تور مجازی استخر ورزشگاه آزادی نمای3 تور مجازی استخر ورزشگاه آزادی نمای3

نمای 360 درجه ی استخر قهرمانی ورزشگاه آزادی


تور مجازی استخر ورزشگاه آزادی نمای2 تور مجازی استخر ورزشگاه آزادی نمای2

نمای 360 درجه ی استخر قهرمانی ورزشگاه آزادی


تور مجازی استخر ورزشگاه آزادی نمای1 تور مجازی استخر ورزشگاه آزادی نمای1

نمای 360 درجه ی استخر قهرمانی ورزشگاه آزادی


تور مجازی اسکیت2 پارک آب و آتش تور مجازی اسکیت2 پارک آب و آتش

نمای 360 درجه‏ی اسکیت2 پارک آب و آتش که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد


تور مجازی اسکیت1 پارک آب و آتش تور مجازی اسکیت1 پارک آب و آتش

نمای 360 درجه‏ی اسکیت1 پارک آب و آتش که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد


تور مجازی تله کابین رامسر-پینتبال تور مجازی تله کابین رامسر-پینتبال

مجموعه ورزشی تفریحی تله کابین رامسر - پینتبال


تور مجازی تله کابین رامسر-پینتبال تور مجازی تله کابین رامسر-پینتبال

مجموعه ورزشی تفریحی تله کابین رامسر - پینتبال


برچسب ها: تور مجازی اماکن ورزشی ، تورمجازی اماکن ورزشی ، تور مجازی ، تورمجازی ، نمای 360 ، نمای360 ، نمای 360 درجه ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 11:54

 

تور مجازی نمای شرقی سالن پینگ پونگ اردوگاه چمران

1392/07/30 13:44نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تور مجازی نمای شرقی سالن پینگ پونگ اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی نمای شرقی سالن پینگ پونگ اردوگاه چمران

تور مجازی نمای شرقی سالن پینگ پونگ اردوگاه چمران تور مجازی نمای شرقی سالن پینگ پونگ اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی نمای شرقی سالن پینگ پونگ اردوگاه چمران


تور مجازی سالن ویژه بدنسازی اردوگاه چمران تور مجازی سالن ویژه بدنسازی اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی سالن ویژه بدنسازی اردوگاه چمران


تور مجازی نمای جنوبی سالن پینگ پونگ اردوگاه چمران تور مجازی نمای جنوبی سالن پینگ پونگ اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی نمای جنوبی سالن پینگ پونگ اردوگاه چمران


تور مجازی جایگاه تماشاچیان سالن بزرگ بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران تور مجازی جایگاه تماشاچیان سالن بزرگ بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی جایگاه تماشاچیان سالن بزرگ بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران


تور مجازی نمای غربی سالن بزرگ بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران تور مجازی نمای غربی سالن بزرگ بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی نمای غربی سالن بزرگ بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران


تور مجازی نمای غربی سالن بزرگ بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران تور مجازی نمای غربی سالن بزرگ بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی نمای غربی سالن بزرگ بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران


تور مجازی سالن بزرگ بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران تور مجازی سالن بزرگ بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی سالن بزرگ بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران


تور مجازی نمای 360 درجه از جایگاه تماشاچیان سالن فوتسال اردوگاه چمران تور مجازی نمای 360 درجه از جایگاه تماشاچیان سالن فوتسال اردوگاه چمران

نمای 360 درجه از جایگاه تماشاچیان سالن فوتسال اردوگاه چمران


تور مجازی نمای میانی زمین شماره 2 فوتسال اردوگاه چمران تور مجازی نمای میانی زمین شماره 2 فوتسال اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی نمای میانی زمین شماره 2 فوتسال اردوگاه چمران


تور مجازی نمای جنوبی سالن فوتسال اردوگاه چمران تور مجازی نمای جنوبی سالن فوتسال اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی نمای جنوبی سالن فوتسال اردوگاه چمران


تور مجازی نمای میانی سالن فوتسال اردوگاه چمران تور مجازی نمای میانی سالن فوتسال اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی نمای میانی سالن فوتسال اردوگاه چمران


تور مجازی نمای شمال غربی سالن فوتسال اردوگاه چمران تور مجازی نمای شمال غربی سالن فوتسال اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی نمای شمال غربی سالن فوتسال اردوگاه چمران


تور مجازی سالن بزرگ فوتسال - نمای دیواره‏ی صخره نوردی - 2 اردوگاه چمران تور مجازی سالن بزرگ فوتسال - نمای دیواره‏ی صخره نوردی - 2 اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی سالن بزرگ فوتسال - نمای دیواره‏ی صخره نوردی - 2 اردوگاه چمران


تور مجازی سالن بزرگ فوتسال - نمای دیواره‏ی صخره نوردی - 1 اردوگاه چمران تور مجازی سالن بزرگ فوتسال - نمای دیواره‏ی صخره نوردی - 1 اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی سالن بزرگ فوتسال - نمای دیواره‏ی صخره نوردی - 1 اردوگاه چمران


تور مجازی سالن بزرگ فوتسال - نمای میانی اردوگاه چمران تور مجازی سالن بزرگ فوتسال - نمای میانی اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی سالن بزرگ فوتسال - نمای میانی اردوگاه چمران


تور مجازی سالن بزرگ فوتسال - نمای شرقی اردوگاه چمران تور مجازی سالن بزرگ فوتسال - نمای شرقی اردوگاه چمران

نمای 360 دزجه ی سالن بزرگ فوتسال - نمای شرقی اردوگاه چمران


برچسب ها: تور مجازی مراکز ورزشی ، تورمجازی مراکز ورزشی ، تور مجازی ، تورمجازی ، نمای360 ، نمای 360 ، نمای 360 درجه ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 11:54

 

تور مجازی سالن فوتسال - پانورامای 3 اردوگاه چمران

1392/07/30 13:43نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تور مجازی سالن فوتسال - پانورامای 3 اردوگاه چمران

نمای360درجه سالن فوتسال - پانورامای 3 اردوگاه چمران

تور مجازی سالن فوتسال - پانورامای 3 اردوگاه چمران تور مجازی سالن فوتسال - پانورامای 3 اردوگاه چمران

نمای360درجه سالن فوتسال - پانورامای 3 اردوگاه چمران


تور مجازی سالن فوتسال - پانورامای 2 اردوگاه چمران تور مجازی سالن فوتسال - پانورامای 2 اردوگاه چمران

نمای360درجه سالن فوتسال - پانورامای 2 اردوگاه چمران


تور مجازی سالن فوتسال - پانورامای 1 اردوگاه چمران تور مجازی سالن فوتسال - پانورامای 1 اردوگاه چمران

نمای360درجه سالن فوتسال - پانورامای 1 اردوگاه چمران


تور مجازی سالن بسکتبال و والیبال - نمای میانی اردوگاه چمران تور مجازی سالن بسکتبال و والیبال - نمای میانی اردوگاه چمران

نمای360درجه سالن بسکتبال و والیبال - نمای میانی اردوگاه چمران


تور مجازی فرودگاه بین المللی قم-شهر آرمانی قم-سالن ورزشی تور مجازی فرودگاه بین المللی قم-شهر آرمانی قم-سالن ورزشی

نمای 360 درجه ی فرودگاه بین المللی قم-شهر آرمانی قم-سالن ورزشی


تور مجازی سالن بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران تور مجازی سالن بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران

نمای360درجه سالن بسکتبال و والیبال اردوگاه چمران


تور مجازی نمای شرقی زمین چمن فوتبال اردوگاه چمران تور مجازی نمای شرقی زمین چمن فوتبال اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی نمای شرقی زمین چمن فوتبال اردوگاه چمران


تور مجازی نمای جنوب غربی زمین چمن فوتبال اردوگاه چمران تور مجازی نمای جنوب غربی زمین چمن فوتبال اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی نمای جنوب غربی زمین چمن فوتبال اردوگاه چمران


تور مجازی نمای غربی زمین چمن فوتبال - شماره 3 اردوگاه چمران تور مجازی نمای غربی زمین چمن فوتبال - شماره 3 اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی نمای غربی زمین چمن فوتبال - شماره 3 اردوگاه چمران


تور مجازی نمای غربی زمین چمن فوتبال - شماره 2 اردوگاه چمران تور مجازی نمای غربی زمین چمن فوتبال - شماره 2 اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی نمای غربی زمین چمن فوتبال - شماره 2 اردوگاه چمران


تور مجازی نمای غربی زمین چمن فوتبال - شماره 1 اردوگاه چمران تور مجازی نمای غربی زمین چمن فوتبال - شماره 1 اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی نمای غربی زمین چمن فوتبال - شماره 1 اردوگاه چمران


تور مجازی نمای زمین چمن استاندارد فوتبال - مقابل دروازه جنوبی اردوگاه چمران تور مجازی نمای زمین چمن استاندارد فوتبال - مقابل دروازه جنوبی اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی نمای زمین چمن استاندارد فوتبال - مقابل دروازه جنوبی اردوگاه چمران


تور مجازی نمای زمین چمن استاندارد فوتبال - مقابل دروازه شمالی اردوگاه چمران تور مجازی نمای زمین چمن استاندارد فوتبال - مقابل دروازه شمالی اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی نمای زمین چمن استاندارد فوتبال - مقابل دروازه شمالی اردوگاه چمران


تور مجازی نمای شرقی سالن پینگ پونگ اردوگاه چمران تور مجازی نمای شرقی سالن پینگ پونگ اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی نمای شرقی سالن پینگ پونگ اردوگاه چمران


برچسب ها: تور مجازی اماکن ورزشی ، تورمجازی اماکن ورزشی ، تور مجازی ، تورمجازی ، نمای 360 ، نمای360 ، نمای 360 درجه ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 11:55

 

تور مجازی باشگاه بدنسازی یزدان راد-نمای 2

1392/07/30 13:41نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تور مجازی باشگاه بدنسازی یزدان راد-نمای 2

نمای 360 درجه ی باشگاه بدنسازی یزدان راد-نمای 2

تور مجازی باشگاه بدنسازی یزدان راد

نشانی :خیابان گاندی ، کوچه هفتم ، پلاک 3

تلفن تماس :88779910 , 88777283 

سایت:www.yazdanrad.ir

ایمیل:yazdanraad@gmail.com

تور مجازی باشگاه بدنسازی یزدان راد-نمای 2 تور مجازی باشگاه بدنسازی یزدان راد-نمای 2

نمای 360 درجه ی باشگاه بدنسازی یزدان راد-نمای 2


تور مجازی باشگاه بدنسازی یزدان راد-نمای 1 تور مجازی باشگاه بدنسازی یزدان راد-نمای 1

نمای 360 درجه ی باشگاه بدنسازی یزدان راد-نمای 1


برچسب ها: تور مجازی اماکن ورزشی ، تورمجازی اماکن ورزشی ، تور مجازی ، تورمجازی ، نمای 360 ، نمای360 ، نمای 360 درجه ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 11:55

 

little planet راهروی نمازخانه دبیرستان علامه طباطبایی واحد آبشناسان

1392/07/29 15:58نویسنده : تور مجازی نمای360

 

ittle Planet یا کره کوچک، یکی از نماهای جالب توجه است که از Transformation خاصی از یک تصویر پانوراما به دست می آید.

یک Little Planet خوب معمولاً در جایی به دست می آید که محیط باز در عکاسی پانوراما  وجود داشته باشد. البته در موارد خاصی نیز با انتخاب زاویه مناسب عکاسی در محیط های بسته، می توان Little Planet های بسیار جالبی تولید کرد.


برچسب ها: mypano.ir ، نمای 360 ، تور مجازی ، تور مجازی دبیرستان ، تورمجازی ، عکاسی 360 درجه ، عکاسی پانوراما ،
دنبالک ها: blogfa ، wordpress ، rozblog ، نمای360 ، mypano ،
آخرین ویرایش: 1392/07/29 16:18

 

تور مجازی چیست؟

1392/07/2 16:15نویسنده : تور مجازی نمای360

 
عبارت "تور مجازی" به مجموعه ای از فایل های صوتی، تصویری، پانوراما و ویدئویی اطلاق می شود که امکان آشنایی با یک محیط را بدون حضور فیزیکی در آن فراهم می کند. هدف از ایجاد تورهای مجازی از بین بردن محدودیت های مکانی و زمانی است. به عنوان مثال می توان از نمایشگاهی که در کشور یا زمان دیگری برگزار شده است و امکان حضور در آن وجود نداشته دیدن کرد و یا پیش از حضور در یک مکان تفریحی یا توریستی، با آن مکان و امکانات موجود در آن جهت استفاده بهینه از امکانات، آشنا شد.


برچسب ها: تورمجازی ، تور مجازی ، پانوراما ، عکاسی پانوراما ، مزیت های تور مجازی ، نمای 360 ، تور مجازی چیست ،
دنبالک ها: تور مجازی ، نمونه کار تور مجازی ،
آخرین ویرایش: 1392/07/2 16:31