تبلیغات
تور مجازی - مطالب تورمجازی پارک ها

تصاویر پانوراما و little planet پارک ملت-سری 3

1392/09/7 09:21نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پانوراما و little planet پارک ملت-سری 3

 

 

 

 

برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، پاناروما ، عکاسی پاناروما ، عکس 360 درجه ، پانارومای 360 درجه ، تصاویر پاناروما ،
آخرین ویرایش: 1392/09/7 09:21

 

تصاویر پانوراما و little planet پارک ملت-سری 2

1392/09/7 09:20نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پانوراما و little planet پارک ملت-سری 2

 

 برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، پاناروما ، عکاسی پاناروما ، عکس 360 درجه ، پانارومای 360 درجه ، تصاویر پاناروما ،
آخرین ویرایش: 1392/09/7 09:20

 

تصاویر پانوراما و little planet پارک ملت-سری 1

1392/09/7 09:18نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پانوراما و little planet پارک ملت-سری 1

 برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، پاناروما ، عکاسی پاناروما ، عکس 360 درجه ، پانارومای 360 درجه ، تصاویر پاناروما ،
آخرین ویرایش: 1392/09/7 09:20

 

تصاویر پانوراما و little planet پارک ملت

1392/08/30 14:41نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پانوراما و little planet پارک ملت


برچسب ها: تورمجازی ، عکاسی پاناروما ، پاناروما ، پانارومای 360 درجه ، عکاسی 360 درجه ، تور مجازی ، تور مجازی پارک ها ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 11:17

 

تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 12

1392/07/30 14:11نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 12

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 12

تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 12 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 12

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 12


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 11 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 11

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 11


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 10 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 10

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 10


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 9 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 9

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 9


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 8 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 8

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 8


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 7 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 7

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 7


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 6 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 6

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 6


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 5 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 5

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 5


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 4 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 4

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 4


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 3 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 3

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 3


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 2 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 2

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 2


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 1 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 1

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-صفارود نمای 1


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 5 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 5

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 5


تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 4 تور مجازی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 4

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-خوابگاه نمای 4


تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای 5 تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای 5

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-میدان محسنی نمای 5


تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای 4 تور مجازی اردوگاه چمران-مهر 92-میدان محسنی نمای 4

نمای 360 درجه ی اردوگاه چمران -مهر 92-میدان محسنی نمای 4


برچسب ها: تور مجازی اردوگاه ها ، تورمجازی اردوگاه ها ، تور مجازی ، تورمجازی ، نمای 360 ، نمای360 ، نمای 360 درجه ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 11:42

 

تور مجازی فضای سبز1 پارک ملت

1392/07/30 14:09نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تور مجازی فضای سبز1 پارک ملت

نمای 360 درجه‏ی فضای سبز1 پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد

تور مجازی فضای سبز1 پارک ملت تور مجازی فضای سبز1 پارک ملت

نمای 360 درجه‏ی فضای سبز1 پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد


تور مجازی رستوران محیطی پارک ملت تور مجازی رستوران محیطی پارک ملت

نمای 360 درجه‏ی رستوران محیطی پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد


تور مجازی میدان ساعت پارک ملت تور مجازی میدان ساعت پارک ملت

نمای 360 درجه‏ی میدان ساعت پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد


تور مجازی آبنمای پارک ملت تور مجازی آبنمای پارک ملت

نمای 360 درجه‏ی آبنمای پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد


تور مجازی ورودی پارک ملت تور مجازی ورودی پارک ملت

نمای 360 درجه‏ی ورودی پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد


برچسب ها: تور مجازی پارک ها ، تورمجازی پارک ها ، تور مجازی ، تورمجازی ، نمای 360 ، نمای360 ، نمای 360 درجه ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 11:42

 

تور مجازی پارک ها-سری 2

1392/07/30 14:06نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تور مجازی زیر سایبان پارک آب و آتش

نمای 360 درجه‏ی زیر سایبان پارک آب و آتش که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد

تور مجازی زیر سایبان پارک آب و آتش تور مجازی زیر سایبان پارک آب و آتش

نمای 360 درجه‏ی زیر سایبان پارک آب و آتش که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد


تور مجازی اسکیت2 پارک آب و آتش تور مجازی اسکیت2 پارک آب و آتش

نمای 360 درجه‏ی اسکیت2 پارک آب و آتش که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد


تور مجازی اسکیت1 پارک آب و آتش تور مجازی اسکیت1 پارک آب و آتش

نمای 360 درجه‏ی اسکیت1 پارک آب و آتش که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد


تور مجازی روی کشتی پارک آب و آتش تور مجازی روی کشتی پارک آب و آتش

نمای 360 درجه‏ی روی کشتی پارک آب و آتش که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد


تور مجازی پل2 پارک آب و آتش تور مجازی پل2 پارک آب و آتش

نمای 360 درجه‏ی پل2 پارک آب و آتش که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد


تور مجازی پل1 پارک آب و آتش تور مجازی پل1 پارک آب و آتش

نمای 360 درجه‏ی پل1 پارک آب و آتش که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد


تور مجازی مشاهیر پارک آب و آتش تور مجازی مشاهیر پارک آب و آتش

نمای 360 درجه‏ی مشاهیر پارک آب و آتش که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد


تور مجازی فانوس دریایی پارک آب و آتش تور مجازی فانوس دریایی پارک آب و آتش

نمای 360 درجه‏ی فانوس دریایی پارک آب و آتش که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد


تور مجازی دکل پارک آب و آتش تور مجازی دکل پارک آب و آتش

نمای 360 درجه‏ی دکل پارک آب و آتش که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد


تور مجازی فضای سبز1 پارک قیطریه تور مجازی فضای سبز1 پارک قیطریه

نمای 360 درجه‏ی فضای سبز1 پارک قیطریه که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد


تور مجازی فضای سبز1 پارک قیطریه تور مجازی فضای سبز1 پارک قیطریه

نمای 360 درجه‏ی فضای سبز1 پارک قیطریه که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد


تور مجازی دفترمدیریت پارک قیطریه تور مجازی دفترمدیریت پارک قیطریه

نمای 360 درجه‏ی دفترمدیریت پارک قیطریه که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد


تور مجازی فرهنگسرای پارک قیطریه تور مجازی فرهنگسرای پارک قیطریه

نمای 360 درجه‏ی فرهنگسرای پارک قیطریه که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد


تور مجازی سینمای پردیس پارک ملت تور مجازی سینمای پردیس پارک ملت

نمای 360 درجه‏ی سینمای پردیس پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد


تور مجازی فضای سبز2 پارک ملت تور مجازی فضای سبز2 پارک ملت

نمای 360 درجه‏ی فضای سبز2 پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد


تور مجازی فضای سبز1 پارک ملت تور مجازی فضای سبز1 پارک ملت

نمای 360 درجه‏ی فضای سبز1 پارک ملت که طبیت زیبای پارک را به صورت کامل نشان می دهد


برچسب ها: تور مجازی پارک ها ، تورمجازی پارک ها ، تور مجازی ، تورمجازی ، نمای 360 ، نمای360 ، نمای 360 درجه ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 11:52

 

little planet راهروی نمازخانه دبیرستان علامه طباطبایی واحد آبشناسان

1392/07/29 15:58نویسنده : تور مجازی نمای360

 

ittle Planet یا کره کوچک، یکی از نماهای جالب توجه است که از Transformation خاصی از یک تصویر پانوراما به دست می آید.

یک Little Planet خوب معمولاً در جایی به دست می آید که محیط باز در عکاسی پانوراما  وجود داشته باشد. البته در موارد خاصی نیز با انتخاب زاویه مناسب عکاسی در محیط های بسته، می توان Little Planet های بسیار جالبی تولید کرد.


برچسب ها: mypano.ir ، نمای 360 ، تور مجازی ، تور مجازی دبیرستان ، تورمجازی ، عکاسی 360 درجه ، عکاسی پانوراما ،
دنبالک ها: blogfa ، wordpress ، rozblog ، نمای360 ، mypano ،
آخرین ویرایش: 1392/07/29 16:18

 

تور مجازی چیست؟

1392/07/2 16:15نویسنده : تور مجازی نمای360

 
عبارت "تور مجازی" به مجموعه ای از فایل های صوتی، تصویری، پانوراما و ویدئویی اطلاق می شود که امکان آشنایی با یک محیط را بدون حضور فیزیکی در آن فراهم می کند. هدف از ایجاد تورهای مجازی از بین بردن محدودیت های مکانی و زمانی است. به عنوان مثال می توان از نمایشگاهی که در کشور یا زمان دیگری برگزار شده است و امکان حضور در آن وجود نداشته دیدن کرد و یا پیش از حضور در یک مکان تفریحی یا توریستی، با آن مکان و امکانات موجود در آن جهت استفاده بهینه از امکانات، آشنا شد.


برچسب ها: تورمجازی ، تور مجازی ، پانوراما ، عکاسی پانوراما ، مزیت های تور مجازی ، نمای 360 ، تور مجازی چیست ،
دنبالک ها: تور مجازی ، نمونه کار تور مجازی ،
آخرین ویرایش: 1392/07/2 16:31