تبلیغات
تور مجازی - مطالب تور مجازی هتل ها و مراکز اقامتی

تصاویر پانوراما و little planet هتل ارم کیش-سری 4

1392/09/7 09:44نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پانوراما و little planet هتل ارم کیش-سری 4

تور مجازی هتل ارم کیش واقع در : جزیره کیش - بلوار خیام - هتل بزرگ ارم

تلفن:5 ~ 90 62 444 - 0764

فکس:23 63 444 - 0764

ایمیل:info@kisheramhotel.com

آدرس سایت :www.kisheramhotel.com

تورمجازی چیست؟

عبارت "تور مجازی" به مجموعه ای از فایل های صوتی، تصویری، پانوراما و ویدئویی اطلاق می شود که امکان آشنایی با یک محیط را بدون حضور فیزیکی در آن فراهم می کند. هدف از ایجاد تورهای مجازی از بین بردن محدودیت های مکانی و زمانی است. به عنوان مثال می توان از نمایشگاهی که در کشور یا زمان دیگری برگزار شده است و امکان حضور در آن وجود نداشته دیدن کرد و یا پیش از حضور در یک مکان تفریحی یا توریستی، با آن مکان و امکانات موجود در آن جهت استفاده بهینه از امکانات، آشنا شد.

ادامه مطلب
برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، پاناروما ، عکاسی پاناروما ، عکس 360 درجه ، پانارومای 360 درجه ، تصاویر پاناروما ،
آخرین ویرایش: 1392/09/7 09:45

 

تصاویر پانوراما و little planet هتل ارم کیش-سری 3

1392/09/7 09:41نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پانوراما و little planet هتل ارم کیش-سری 3

تور مجازی هتل ارم کیش واقع در : جزیره کیش - بلوار خیام - هتل بزرگ ارم

تلفن:5 ~ 90 62 444 - 0764

فکس:23 63 444 - 0764

ایمیل:info@kisheramhotel.com

آدرس سایت :www.kisheramhotel.com

تورمجازی چیست؟

عبارت "تور مجازی" به مجموعه ای از فایل های صوتی، تصویری، پانوراما و ویدئویی اطلاق می شود که امکان آشنایی با یک محیط را بدون حضور فیزیکی در آن فراهم می کند. هدف از ایجاد تورهای مجازی از بین بردن محدودیت های مکانی و زمانی است. به عنوان مثال می توان از نمایشگاهی که در کشور یا زمان دیگری برگزار شده است و امکان حضور در آن وجود نداشته دیدن کرد و یا پیش از حضور در یک مکان تفریحی یا توریستی، با آن مکان و امکانات موجود در آن جهت استفاده بهینه از امکانات، آشنا شد.

ادامه مطلب
برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، پاناروما ، عکاسی پاناروما ، عکس 360 درجه ، پانارومای 360 درجه ، تصاویر پاناروما ،
آخرین ویرایش: 1392/09/7 09:43

 

تصاویر پانوراما و little planet هتل ارم کیش-سری 2

1392/09/7 09:39نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پانوراما و little planet هتل ارم کیش-سری 2

تور مجازی هتل ارم کیش واقع در : جزیره کیش - بلوار خیام - هتل بزرگ ارم

تلفن:5 ~ 90 62 444 - 0764

فکس:23 63 444 - 0764

ایمیل:info@kisheramhotel.com

آدرس سایت :www.kisheramhotel.com

تورمجازی چیست؟

عبارت "تور مجازی" به مجموعه ای از فایل های صوتی، تصویری، پانوراما و ویدئویی اطلاق می شود که امکان آشنایی با یک محیط را بدون حضور فیزیکی در آن فراهم می کند. هدف از ایجاد تورهای مجازی از بین بردن محدودیت های مکانی و زمانی است. به عنوان مثال می توان از نمایشگاهی که در کشور یا زمان دیگری برگزار شده است و امکان حضور در آن وجود نداشته دیدن کرد و یا پیش از حضور در یک مکان تفریحی یا توریستی، با آن مکان و امکانات موجود در آن جهت استفاده بهینه از امکانات، آشنا شد.

ادامه مطلب
برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، پاناروما ، عکاسی پاناروما ، عکس 360 درجه ، پانارومای 360 درجه ، تصاویر پاناروما ،
آخرین ویرایش: 1392/09/7 09:41

 

تصاویر پانوراما و little planet هتل ارم کیش-سری 1

1392/09/7 09:28نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پانوراما و little planet هتل ارم کیش-سری 1

تور مجازی هتل ارم کیش واقع در : جزیره کیش - بلوار خیام - هتل بزرگ ارم

تلفن:5 ~ 90 62 444 - 0764

فکس:23 63 444 - 0764

ایمیل:info@kisheramhotel.com

آدرس سایت :www.kisheramhotel.com

تورمجازی چیست؟

عبارت "تور مجازی" به مجموعه ای از فایل های صوتی، تصویری، پانوراما و ویدئویی اطلاق می شود که امکان آشنایی با یک محیط را بدون حضور فیزیکی در آن فراهم می کند. هدف از ایجاد تورهای مجازی از بین بردن محدودیت های مکانی و زمانی است. به عنوان مثال می توان از نمایشگاهی که در کشور یا زمان دیگری برگزار شده است و امکان حضور در آن وجود نداشته دیدن کرد و یا پیش از حضور در یک مکان تفریحی یا توریستی، با آن مکان و امکانات موجود در آن جهت استفاده بهینه از امکانات، آشنا شد.

ادامه مطلب
برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، پاناروما ، عکاسی پاناروما ، عکس 360 درجه ، پانارومای 360 درجه ، تصاویر پاناروما ،
آخرین ویرایش: 1392/09/7 09:38

 

تصاویر پانوراما لاویج گرگان-سری1

1392/08/30 14:12نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پانوراما لاویج گرگان-سری1


برچسب ها: تورمجازی ، عکاسی پاناروما ، پاناروما ، پانارومای 360 درجه ، عکاسی 360 درجه ، تور مجازی ، تور مجازی منابع طبیعی ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 11:34

 

تصاویر پانوراما و little planet هتل ها-هتل ارم کیش

1392/08/30 14:10نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پانوراما هتل ارم کیش


برچسب ها: تورمجازی ، عکاسی پاناروما ، پاناروما ، پانارومای 360 درجه ، عکاسی 360 درجه ، تور مجازی ، تور مجازی هتل ها ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 11:36

 

تصاویر پانوراما و little planet هتل تاوریژ-بخش1

1392/08/30 14:08نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پانوراما و little planet هتل تاوریژ-بخش1

تصاویر پانوراما و little planet هتل تاوریژ

تصاویر پانوراما و little planet هتل تاوریژ

تصاویر پانوراما و little planet هتل تاوریژ

تصاویر پانوراما و little planet هتل تاوریژ

تصاویر پانوراما و little planet هتل تاوریژ

تصاویر پانوراما و little planet هتل تاوریژ

تصاویر پانوراما و little planet هتل تاوریژبرچسب ها: تورمجازی ، عکاسی پاناروما ، پاناروما ، پانارومای 360 درجه ، عکاسی 360 درجه ، تور مجازی ، تور مجازی هتل ها ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 11:36

 

تصاویر پانوراما و little planet هتل تاوریژ-بخش2

1392/08/30 14:06نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پانوراما و little planet هتل تاوریژ-بخش2

تصاویر پانوراما و little planet هتل تاوریژ

تصاویر پانوراما و little planet هتل تاوریژ

تصاویر پانوراما و little planet هتل تاوریژ

تصاویر پانوراما و little planet هتل تاوریژ

تصاویر پانوراما و little planet هتل تاوریژ

تصاویر پانوراما و little planet هتل تاوریژ

تصاویر پانوراما و little planet هتل تاوریژ

تصاویر پانوراما و little planet هتل تاوریژ

تصاویر پانوراما و little planet هتل تاوریژ

تصاویر پانوراما و little planet هتل تاوریژ

تصاویر پانوراما و little planet هتل تاوریژ
برچسب ها: تورمجازی ، عکاسی پاناروما ، پاناروما ، پانارومای 360 درجه ، عکاسی 360 درجه ، تور مجازی ، تور مجازی هتل ها ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 11:37

 

تصاویر پانوراما و little planet هتل تاوریژ-بخش3

1392/08/30 14:03نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تصاویر پانوراما و little planet هتل تاوریژ-بخش3

تصاویر پانوراما و little planet هتل تاوریژ

تصاویر پانوراما و little planet هتل تاوریژ

تصاویر پانوراما و little planet هتل تاوریژ

تصاویر پانوراما و little planet هتل تاوریژ

تصاویر پانوراما و little planet هتل تاوریژ

تصاویر پانوراما و little planet هتل تاوریژ

تصاویر پانوراما و little planet هتل تاوریژ

تصاویر پانوراما و little planet هتل تاوریژ

تصاویر پانوراما و little planet هتل تاوریژ

تصاویر پانوراما و little planet هتل تاوریژ

تصاویر پانوراما و little planet هتل تاوریژ
برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، عکاسی پاناروما ، پاناروما ، پانارومای 360 درجه ، عکاسی 360 درجه ، تور مجازی هتل ها ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 11:37

 

تور مجازی هتل ارم کیش-ورودی اتاق ویژه

1392/07/30 09:43نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تور مجازی هتل ارم کیش-ورودی اتاق ویژه

نمای360درجه هتل ارم کیش

تور مجازی هتل ارم کیش واقع در : جزیره کیش - بلوار خیام - هتل بزرگ ارم

تلفن:5 ~ 90 62 444 - 0764

فکس:23 63 444 - 0764

ایمیل:info@kisheramhotel.com

آدرس سایت :www.kisheramhotel.com

تور مجازی هتل ارم کیش-اتاق سلطنتی-نمای2 تور مجازی هتل ارم کیش-اتاق سلطنتی-نمای2

نمای360درجه هتل ارم کیش


تور مجازی هتل ارم کیش-اتاق سلطنتی-نمای1 تور مجازی هتل ارم کیش-اتاق سلطنتی-نمای1

نمای360درجه هتل ارم کیش


تور مجازی هتل ارم کیش-هال سلطنتی  تور مجازی هتل ارم کیش-هال سلطنتی

نمای360درجه هتل ارم کیش


تور مجازی هتل ارم کیش-راهرو تور مجازی هتل ارم کیش-راهرو

نمای360درجه هتل ارم کیش


تور مجازی هتل ارم کیش-اتاق-نمای1 تور مجازی هتل ارم کیش-اتاق-نمای1

نمای360درجه هتل ارم کیش


تور مجازی هتل ارم کیش-ورودی-لابی تور مجازی هتل ارم کیش-ورودی-لابی

نمای360درجه هتل ارم کیش


تور مجازی هتل ارم کیش-لابی تور مجازی هتل ارم کیش-لابی

نمای360درجه هتل ارم کیش


تور مجازی هتل ارم کیش-هم کف-سفره خانه تور مجازی هتل ارم کیش-هم کف-سفره خانه

نمای360درجه هتل ارم کیش


تور مجازی هتل ارم کیش-هم کف-کافی شاپ تور مجازی هتل ارم کیش-هم کف-کافی شاپ

نمای360درجه هتل ارم کیش


تور مجازی هتل ارم کیش-درب پشتی-تراس تور مجازی هتل ارم کیش-درب پشتی-تراس

نمای360درجه هتل ارم کیش


تور مجازی هتل ارم کیش-درب پشتی بلوار تور مجازی هتل ارم کیش-درب پشتی بلوار

نمای360درجه هتل ارم کیش


تور مجازی هتل ارم کیش-درب اصلی -ورودی تور مجازی هتل ارم کیش-درب اصلی -ورودی

نمای360درجه هتل ارم کیش


تور مجازی هتل ارم کیش-درب اصلی  تور مجازی هتل ارم کیش-درب اصلی

نمای360درجه هتل ارم کیش


برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، تور مجازی هتل ها و مراکز اقامتی ، تورمجازی هتل ها و مراکز اقامتی ، نمای 360 ، نمای 360 درجه ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 12:05

 

تور مجازی پلاژهای ساحلی - نمای شماره 3 اردوگاه چمران

1392/07/30 09:41نویسنده : تور مجازی نمای360

 

تور مجازی پلاژهای ساحلی - نمای شماره 3 اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی پلاژهای ساحلی - نمای شماره 3 اردوگاه چمران

تور مجازی پلاژهای ساحلی - نمای شماره 3 اردوگاه چمران تور مجازی پلاژهای ساحلی - نمای شماره 3 اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی پلاژهای ساحلی - نمای شماره 3 اردوگاه چمران


تور مجازی پلاژهای ساحلی - نمای شماره 2 اردوگاه چمران تور مجازی پلاژهای ساحلی - نمای شماره 2 اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی پلاژهای ساحلی - نمای شماره 2 اردوگاه چمران


تور مجازی پلاژهای ساحلی - نمای شماره 1 اردوگاه چمران تور مجازی پلاژهای ساحلی - نمای شماره 1 اردوگاه چمران

نمای 360 درجه ی پلاژهای ساحلی - نمای شماره 1 اردوگاه چمران


برچسب ها: تور مجازی ، تورمجازی ، نمای 360نمای 360 درجه ، پاناروما ، تور مجازی هتل ها و مراکز اقامتی ، تورمجازی هتل ها و مراکز اقامتی ،
آخرین ویرایش: 1392/09/2 12:05

 

little planet راهروی نمازخانه دبیرستان علامه طباطبایی واحد آبشناسان

1392/07/29 15:58نویسنده : تور مجازی نمای360

 

ittle Planet یا کره کوچک، یکی از نماهای جالب توجه است که از Transformation خاصی از یک تصویر پانوراما به دست می آید.

یک Little Planet خوب معمولاً در جایی به دست می آید که محیط باز در عکاسی پانوراما  وجود داشته باشد. البته در موارد خاصی نیز با انتخاب زاویه مناسب عکاسی در محیط های بسته، می توان Little Planet های بسیار جالبی تولید کرد.


برچسب ها: mypano.ir ، نمای 360 ، تور مجازی ، تور مجازی دبیرستان ، تورمجازی ، عکاسی 360 درجه ، عکاسی پانوراما ،
دنبالک ها: blogfa ، wordpress ، rozblog ، نمای360 ، mypano ،
آخرین ویرایش: 1392/07/29 16:18

 

تور مجازی چیست؟

1392/07/2 16:15نویسنده : تور مجازی نمای360

 
عبارت "تور مجازی" به مجموعه ای از فایل های صوتی، تصویری، پانوراما و ویدئویی اطلاق می شود که امکان آشنایی با یک محیط را بدون حضور فیزیکی در آن فراهم می کند. هدف از ایجاد تورهای مجازی از بین بردن محدودیت های مکانی و زمانی است. به عنوان مثال می توان از نمایشگاهی که در کشور یا زمان دیگری برگزار شده است و امکان حضور در آن وجود نداشته دیدن کرد و یا پیش از حضور در یک مکان تفریحی یا توریستی، با آن مکان و امکانات موجود در آن جهت استفاده بهینه از امکانات، آشنا شد.


برچسب ها: تورمجازی ، تور مجازی ، پانوراما ، عکاسی پانوراما ، مزیت های تور مجازی ، نمای 360 ، تور مجازی چیست ،
دنبالک ها: تور مجازی ، نمونه کار تور مجازی ،
آخرین ویرایش: 1392/07/2 16:31